Het interne functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit

cover_NZa

Bert Kreemers

Het voortvarend vervaardigde, maar diepgaande rapport.NRC Handelsblad

Postbus 95596 • 2509 CN Den Haag • Mobiel 06 - 51 87 06 90 • E-mail: info@bertkreemers.nl