De Teevendeal

Het rapport van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking

Bert Kreemers

Veel was al bekend, maar toch heeft de commissie-Oosting een tamelijk ontluisterend rapport geschreven over de omgang van het ministerie van Veiligheid en Justitie met de waarheidde Volkskrant

Postbus 95596 • 2509 CN Den Haag • Mobiel 06 - 51 87 06 90 • E-mail: info@bertkreemers.nl