Een geschenk uit de hemel

Over de verwevenheid van de gemeente Valkenburg aan de Geul met een projectontwikkelaar.

cover_een_geschenk_uit_de_hemel

Bert Kreemers

Valkenburg zit verstrikt in het web van 3wDe Limburger

Postbus 95596 • 2509 CN Den Haag • Mobiel 06 - 51 87 06 90 • E-mail: info@bertkreemers.nl