Advies van de Adviescommissie Opperbevelhebberschap

Over andere organisatie van het ministerie van Defensie.

cover_van_wankel_evenwicht

Bert Kreemers

Bert Kreemers kent het ministerie van Defensie als geen ander.Twan Huys

Postbus 95596 • 2509 CN Den Haag • Mobiel 06 - 51 87 06 90 • E-mail: info@bertkreemers.nl